Buah Srikaya
Buah Srikaya

Acrylik dikanvas

50×60 cm
2D

Rp. 2.000.000Miko